Elevate

Hur kan ni som team eller företag bli bättre? Elevate är Avega Groups erbjudande inom kompetensutveckling. Vi erbjuder intressanta föreläsningar, utbildningar, workshops och konsulttjänster inom många högaktuella ämnesområden, där vi med vårt stora kunnande också själva är ledande.

Avega Group är stolt vänföretag till UNHCR!

Under 2015 har Avega Groups medarbetare kunnat gemensamt skänka pengar till förmån för FNs flyktingorgan UNHCR. Samtidigt lämnade företaget en donation som motsvarade värdet av de gemensamt skänkta pengarna och dubblade därmed den totala donationen till UNHCR.

Årets mest spännande bok!

Avega Groups årsredovisning 2015 finns nu publicerad här på hemsidan. Vill du ha en tryckt versionen kontakta oss. Trevlig läsning!

Specialistkompetens inom verksamhetsutveckling och IT

Avega Group erbjuder specialiserade konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialist­kompetens och fokus, vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare.

Erbjudanden
Specialistkompetens inom verksamhetsutveckling och IT

Elevate - vårt kompetensforum

Elevate är ett unikt forum för kompetensutveckling där våra medarbetares intressen och behov styr innehållet på föreläsningar och utbildningar. Syftet är att kunna erbjuda en plattform där såväl våra medarbetare som våra kunder kontinuerligt kan utvecklas.

Anmäl dig till våra Elevates
Elevate - vårt kompetensforum

Kunduppdrag

Avega Groups matchnings­princip är ett löfte om att vi i alla lägen strävar efter att nå 100 procent matchning mellan våra konsulters kompetenser och våra kunders utmaningar.

Läs mer om våra kunduppdrag
Kunduppdrag

Kommande

  • Bitcoin och Blockchain med David Bauman

    31 aug 2016 / Avega Group, Grev Tureg 11A, Stockholm Mer information
  • Scaled Agile Framework (SAFe)

    06 sep 2016 / Avega Group, Grev Tureg 11A, Stockholm Mer information

Senaste artiklar